Pasieki

Pasieki

Nasze wszystkie  pasieki znajdują się na terenach gminy Bliżyn w województwie Świętokrzyskim. Jest to miejsce szczególnie urokliwe oraz cechujące się korzystnymi warunkami klimatycznymi i zdrowotnymi. Obszary gminy są bardzo malownicze dzięki ukształtowaniu terenu i licznym kompleksom leśnym.

Lasy zajmują ponad połowę ogólniej powierzchni gminy i stanowią pozostałość naturalnego kompleksu należącego do Puszczy Świętokrzyskiej a pozostała część gminy to grunty orne i nieużytki.

Dodatkowo na terenach gminy znajduje się 5 obszarów chronionych w programie „Natura 2000”, którego celem jest zachowanie określonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które są cenne i zagrożone.

Rozmieszczenie pasiek w różnych zakątkach naszej gminy pozwala nam w pełni wykorzystać naturalne bogactwo rodzimych terenów. Pasieki te obfitują głównie w miody wielokwiatowe, spadziowe oraz nektarowo-spadziowe.

Poza naszymi stacjonarnymi pasiekami, prowadzimy również pasieki wędrowne. Dzięki prowadzeniu tego typu gospodarki mamy możliwość pozyskiwania miodów odmianowych.

Pasieki Lato
Pasieka Zima
Rzepak Dzień
Pasieki Zima
Pasieki Lato
Rzepak Wieczór
Logo Naturalne Bogactwo

Skontaktuj się z nami

Telefon: + 48 606 645 761

Dane adresowe

Naturalne Bogactwo

Marek Kołodziej
Drodżów 38, 26-120 Bliżyn
Woj. Świętokrzyskie