O Pasiekach

Pasieki

Nasze wszystkie  pasieki znajdują się na terenach gminy Bliżyn w województwie Świętokrzyskim. Jest to miejsce szczególnie urokliwe oraz cechujące się korzystnymi warunkami klimatycznymi i zdrowotnymi. Obszary gminy są bardzo malownicze dzięki ukształtowaniu terenu i licznym kompleksom leśnym.

Lasy zajmują ponad połowę ogólniej powierzchni gminy i stanowią pozostałość naturalnego kompleksu należącego do dawnej Puszczy Świętokrzyskiej a pozostała część gminy to grunty orne i nieużytki. https://www.radom.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny-puszcza-swietokrzyska-#.YIBj-OgzaUk )

Dodatkowo na terenach gminy znajduje się 5 obszarów chronionych w programie „Natura 2000”, którego celem jest zachowanie określonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które są cenne i zagrożone.

Rozmieszczenie pasiek w różnych zakątkach naszej gminy pozwala nam w pełni wykorzystać naturalne bogactwo rodzimych terenów. Pasieki te obfitują głównie w miody wielokwiatowe, spadziowe oraz nektarowo-spadziowe.

Poza naszymi stacjonarnymi pasiekami, prowadzimy również pasieki wędrowne. Dzięki prowadzeniu tego typu gospodarki mamy możliwość pozyskiwania miodów odmianowych.

Pasieka Lato 1
Pasieki Zima 1
Pasieki Zima 2
Pasieki Lato 2